Informacje o parafii

Liczba katolików: 2 100

Do parafii należą:

  • Kalinówka Kościelna,
  • Bagno 7 km,
  • Dudki 4 km,
  • Guzy 2 km,
  • Jaskra 5 km,
  • Kalinówka Królewska 3 km,
  • Kropiwnica 2 km,
  • Ogrodniki 1 km,
  • Sikory 4 km,
  • Starowola 5 km,
  • Szpakowo 8 km,
  • Waśki 4 km,
  • Wójtowce 1 km.

Rys historyczny:

Parafię ufundował i kościół zbudował w 1511 r. Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński. Fundację powiększył król Zygmunt August. Kościół w Kalinówce był pod wezwaniem św. Anny. Być może około połowy XVI w. zbudowano nowy, a stary został przeniesiony do Brzozowej, która była filią kalinowską. Dnia 17 VIII 1761 r. kościół w Kalinówce spłonął razem z archiwum i plebanią. Zbudowano więc nowy z drzewa modrzewiowego, dzięki staraniom ks. Adama Świerzbińskiego, proboszcza w Kalinówce, kanonika inflanckiego. Budowa zapewne trwała szereg lat i została ukończona w 1776 r.

Kościół ten konsekrował 5 X 1777 r. biskup sufragan brzeski z diecezji łuckiej Jan Szyjkowski. Świątynia dotrwała do dzisiejszych czasów i nadal służy wiernym.

W tym samym czasie, a więc około 1774 r. zbudowano nową plebanię oraz szpital i inne budynki plebanijne, w tym lamus, który dotrwał do naszych czasów i został wpisany do rejestru zabytków. Plebania natomiast z tamtego okresu została rozebrana po zbudowaniu nowej, murowanej, za czasów ks. proboszcza Antoniego Kruka w latach 80-tych XX w.

Kaplice na terenie parafii:

  • Szpakowo - kaplica pw. św. Stanisława B.M. Kaplica powstała z klubu i została poświęcona 20 XI 1989 r. przez bpa Edwarda Kisiela.
  • Bagno - kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, poświęcona 8 VIII 1999 r. przez abpa Stanisława Szymeckiego.

Cmentarz grzebalny:

400 m od kościoła założony wraz z parafią, pow. 3 ha, powiększony w 1964 r.

INFORMACJE BIEŻĄCE

Spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

i ich rodziców 25 października 2015

o godzinie 9.30 - poświęcenie różańcówKalinówka Kościelna 39
19-120 Knyszyn
tel.: 85-716-10-10
e-mail: kalinowka@archibial.pl